Oferta

Nasza oferta skierowana jest do trenerów oraz instruktorów sportu.

Dysponujemy nowoczesnym zestawem bezprzewodowych fotokomórek Witty:
- Wyniki z dokładnoscią do jednej tysięcznej sekundy
- Szybki transfer wyników do komputera
- Raporty w wersji elektronicznej


Oferta testów typowych dla przygotowań sportowych:

1.Test szybkości lokomocyjnej
Test określa wartość szybkości lokomocyjnej oraz przyspieszenia. Test polega na przebiegnięciu z maksymalną prędkością odcinka prostego z nabiegu 50 cm. Podczas jednej próby zmierzymy czas 3 różnych dystansów (np. 5, 15, 30 m). Cena uwzględnia 2 próby zawodnika.

2. Rast test
Test służy do pomiaru mocy anaerobowej, której wartość pozwoli ocenić poziom wytrzymałości szybkościowej zawodnika. Test polega na przebiegnięciu z maksymalną prędkością 6 odcinków prostych 30-metrowych. Pomiędzy kolejnymi startami wystąpi 10-sekundowa przerwa. Cena uwzględnia 1 próbę zawodnika.

3. Test szybkości reakcji
Test służy do oceny szybkości podejmowania decyzji po zebraniu informacji z pola gry. Test polega na przebiegnięciu z maksymalną prędkością odcinka łamanego 10-metrowego. Zawodnik wykonuje wybór kierunku skrętu po odczytaniu informacji z cyfrowego wyświetlacza (liczba parzysta=bieg w prawo, liczba nieparzysta=bieg w lewo). Cena uwzględnia 3 próby jednego zawodnika.

4. Test zwrotności
Test bada umiejętność wielokrotnego przyspieszania i hamowania oraz zmianę kierunku biegu. Test polega na przebiegnięciu 3 okrążeń tzw. „koperty” o wymiarach 5x3m. Pomiar czasu wykonywany jest za pomocą fotokomórek. Cena uwzględnia 2 próby jednego zawodnika.

5. Test wahadłowy (z piłką)
Test służy do oceny techniki specjalnej. Test polega na wykonaniu określonego zadania ruchowego ze zmianą kierunku (tam i z powrotem). Na przykład prowadzenie piłki nożnej, kozłowanie piłką koszykową itp. Test można modyfikować w zależności od potrzeb danej dyscypliny sportowej. Cena uwzględnia 2 próby zawodnika. 

6. Beep test
Test służy do oceny wytrzymałości tlenowej. Test polega na biegu odcinków 20-metrowych (tam i z powrotem) w tempie narzuconym przez sygnał płynący ze ścieżki dźwiękowej. Tempo biegu sukcesywnie wzrasta, a zawodnik biegnie do momentu kiedy nie będzie w stanie zrealizować zadanego tempa. Cena uwzględnia 1 próbę zawodnika.


Wykorzystując sprzęt dodatkowy oferujemy również przeprowadzenie badań służących ocenie stanu organizmu zawodnika:

1. Badanie FMS (Functional Movement System)
Testem tym badamy prawdopodobieństwo odniesienia kontuzji poprzez ocenę wykonywania podstawowych wzorców ruchowych. Jesteśmy w stanie wychwycić zaburzenia mobilności, stabilności oraz kompensacje wykorzystywane do wykonania zadania ruchowego. Na jego podstawie przygotowujemy indywidualny protokół ćwiczeń w celu wyeliminowania nieprawidłowości.

2. Y balance Test
Test ten pomaga w ustaleniu asymetrycznej stabilności i siły w stawach biodrowych i ramiennych. Im większa różnica tym większe prawdopodobieństwo, że staw lub cały wzorzec ruchowy przebiegający przez miednice/biodro lub obręcz barkową ulegnie przeciążeniu lub kontuzji. Wyszukujemy „najsłabsze ogniwo”, które powinno być priorytetowe podczas treningu.

3. Komputerowe badaniu budowy i obciążenia stóp w statyce i dynamice
Stopa jako aparat ruchowy mający ciągły kontakt z podłożem, może rozpoczynać nieprawidłowy ruch oraz zaburzenia w wyżej położonych częściach ciała. Najbardziej narażone są stawy kolanowe, które jako pierwsze kompensują nieprawidłowości stopy i stawu skokowego.

4. Trójpłaszczyznowa ocena postawy ciała
Ocena postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej i poprzecznej. Ustalamy nieprawidłowości rozwojowe w budowie, oceniamy asymetrie w ustawieniu parzystych części ciała, rotacje i wszystkie inne anomalia w budowie ciała, które mogą przyczyniać się do różnorodnych kompensacji oraz przeciążeń powodujących kontuzje.

5. Analiza składu ciała
Medyczny analizator składu ciała Tanita poprzez wiązkę prądu przebiegającą przez nasze ciało jest w stanie określić takie wartości jak:
- % zawartość tkanki tłuszczowej
- masa mięśniowa
- % nawodnienia organizmu
- tłuszcz wisceralny
- dzienne zapotrzebowanie energetyczne
- wiek biologiczny
- oraz wiele innych

6. Test dwóch wag
Test oceniający prawidłowe obciążenie kończyn dolnych w statyce i dynamice. Na podstawie wyniku wyszukujemy jakie zaburzenie spowodowały asymetryczny wynik oraz próbujemy wyeliminować problem w celu uzyskania równego obciążenia, które również zapobiega urazom sportowym.


Istnieje możliwość przeprowadzenia testów w naszym centrum. Jest to hala z boiskiem ze sztuczną nawierzchnią. Hala zapewnia optymalne i powtarzalne warunki do przeprowadzenia testów. Wykonywanie kolejnych pomiarów w tych samych warunkach atmosferycznych i na tej samej nawierzchni zwiększa jakość informacji, które możemy wydobyć z testów.

Adres: Gdańsk, Al. Hallera 201, na terenie kompleksu boisk klubu Gedania 1922
(zobacz na mapie)

Wymiary: 38x19 m

Cena: 100 zł/godzinę