Eksperci
Taduesz Pawłowski – trener klubu Ekstraklasy Śląsk Wrocław:
Trener Pawłowski wyznaczył normy według, których zawodnicy Śląska powinni przebiegać 10 metrów w czasie 1,8 sekundy, a 20 metrów poniżej 3 sekund. Są to wartości zaczerpnięte z Bundesligi, gdzie takie wymagania stawiane są dwudziestolatkom marzącym o karierze piłkarskiej.

„Zdajemy sobie sprawę, że te czasy nie będą osiągalne przez wszystkich naszych zawodników dziś czy jutro. Jednak jeśli chcemy rozwijać klub, a w przyszłości mieć coś do powiedzenia w rozgrywkach europejskich, musimy pójść w tym kierunku. Temu podporządkowujemy nasze szkolenie i selekcję – twierdzi trener Śląska Tadeusz Pawłowski.”
www.przegladsportowy.pl, 15 stycznia 2015
Edward Kowalczuk – trener przygotowania motorycznego klubu Bundesligi Hannover 96:
„Gołym okiem widać deficyt w przygotowaniu fizycznym, w nim tkwią największe rezerwy. Polscy zawodnicy wyjeżdżający za granicę napotykają ogromną barierę wynikającą ze zwiększenia intensywności treningów. Rok. Tyle zajmuje zawodnikowi, który z polskiej ekstraklasy trafił do Bundesligi, zniwelowanie braków atletycznych – analizuje Kowalczuk.”

Praca u podstaw lekarstwem na przyszłość. Trudno poprawić szybkość u zawodnika 25-letniego.
Dlatego nad szybkością należy pracować od najmłodszych lat, wówczas obserwuje się największe skoki rozwojowe. U dziecka pomiędzy 9 a 12 rokiem życia szybkość możemy poprawić nawet o 25 procent.

„W Hannoverze istnieje system monitorujący ich pracę. Znam przypadki, że chłopiec po przyjściu do klubu 30 metrów biega w 5,30 sekundy, a po roku specjalistycznych ćwiczeń poprawia się na 4,10 sekundy – mówi polski trener.”
Przegląd Sportowy nr 280, 30 listopada 2012Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szwarc – profesor AWFiS Gdańsk, autor wielu książek i publikacji dotyczących piłki nożnej:
„Wyniki naszych badań i obserwacji potwierdziły słuszność tezy, iż w kontroli procesu szkolenia i oceny stanu rozwoju należy systematycznie mierzyć, za pomocą obiektywnych metod, te dyspozycje oraz umiejętności, które mają istotne znaczenie dla wysokich osiągnięć sportowych. Należy uważnie śledzić tempo ich rozwoju mając na uwadze, że może być ono nierównomierne.”
„Identyfikacja talentu, Sebastian Mila – studium przypadku” – Sport wyczynowy, 2004prof. dr hab. Jan Chmura – profesor AWF Wrocław, autor wielu książek i publikacji dotyczących fizjologii w sporcie:
„(…)Jest to kształtowanie szybkości. Tylko kluby prowadzące szczegółowe badania, pomiary i obserwacje swoich zawodników mają szansę wydobyć z nich najbardziej pożądaną zdolność, niemal w każdej dyscyplinie sportowej, jaką jest SZYBKOŚĆ. Chcę z pełną odpowiedzialnością i stanowczością podkreślić, że w wielu klubach sportowych zamiast wydobywać, rozwijać szybkość młodych zawodników, to hamujemy ją albo wręcz „zabijamy”. Brak kontroli obciążeń i postępów doprowadza do ogromnego zachwiania efektów szkolenia.”
www.abcsportu.eu, 25 maja2014